Ενότητα 7: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στόχοι μάθησης Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 7 : ECO-DESIGN! Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του προϊόντος/υπηρεσίας και τα οφέλη αυτού του οικολογικού σχεδιασμού. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις οικολογικού σχεδιασμού για προϊόν/υπηρεσία μέσω μιας διαδραστικής άσκησης μέσω καθοδηγούμενου παραδείγματος. Η ενότητα 7 παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία του οικολογικού σχεδιασμού και τις αρχές […]

Ενότητα 6: Αξιολόγηση κύκλου ζωής κυκλικής οικονομίας

Στόχοι μάθησης Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 6: Αξιολόγηση κύκλου ζωής κυκλικής οικονομίας. Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA) και να λάβουν την προοπτική του πλήρους κύκλου ζωής ενός συστήματος προϊόντων, τα οφέλη από τη χρήση της σκέψης του κύκλου ζωής και του σύνδεση με τη νοοτροπία της κυκλικής οικονομίας. Ο μαθητής θα είναι σε θέση να […]

Ενότητα 5: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Στόχοι μάθησης Αναγνωρίστε τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας πράσινης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Προσδιορίστε τους παράγοντες που θα καταστήσουν βιώσιμη την πράσινη οικονομία. Προσδιορίστε τα κύρια ζητήματα και τις δυνατότητες σε βασικούς τομείς. Αναγνωρίστε τη γκάμα εθνικών, περιφερειακών και διεθνών πράσινων προσπαθειών, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης που συμβάλλουν στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Προσδιορίστε διεθνείς στρατηγικές που ευνοούν μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης πράσινων οικονομιών. Εφαρμόστε την έννοια […]

Ενότητα 4: Κυκλική Οικονομία για νέους επιχειρηματίες

Στόχοι μάθησης Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές μια πλούσια κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων της μετάβασης σε μια πιο αποδοτική από πλευράς πόρων και κυκλική οικονομία. Αντλώντας από πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των επιστημών της μηχανικής, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές και οράματα, καθώς και θεωρία και εργαλεία που υποστηρίζουν τη διατύπωση και την αξιολόγηση αποδοτικών από πλευράς πόρων και κυκλικών μέτρων. Διερευνώντας παραδείγματα […]

Ενότητα 3: Επιχειρηματική Εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες

Στόχοι μάθησης Εισάγετε την έννοια και την έννοια της Επιχειρηματικότητας Νέων και της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης Προσδιορίστε τις διαφορετικές τάσεις που επηρεάζουν τον σημερινό κόσμο της εργασίας Εξετάστε τις πιο σημαντικές soft skills που απαιτούνται για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των νέων ευκαιριών και προκλήσεων. Στοκ εικόνες της Microsoft Προηγούμενη Ενότητα Όλες οι Ενότητες Επόμενη Ενότητα