Στόχοι μάθησης

  • Εισάγετε την έννοια και την έννοια της Επιχειρηματικότητας Νέων και της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης
  • Προσδιορίστε τις διαφορετικές τάσεις που επηρεάζουν τον σημερινό κόσμο της εργασίας
  • Εξετάστε τις πιο σημαντικές soft skills που απαιτούνται για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των νέων ευκαιριών και προκλήσεων.
Στοκ εικόνες της Microsoft

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων