Βιβλιογραφικές αναφορές

  • Juneja, P. (nd). Νεανική Επιχειρηματικότητα – Επισκόπηση . Ανακτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2022, από τον Οδηγό Μελέτης Διαχείρισης: https://alpha.managementstudyguide.com/youth-entrepreneurship.htm
  • Manish, G. (2015). Επιχειρηματική εκπαίδευση: Έννοια, χαρακτηριστικά και επιπτώσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Shaikshik Parisamvad (An International Journal of Education), 5 , 21-35.
  • YBI. (2018). Επιχειρηματικές ήπιες δεξιότητες για το μέλλον: μια μελέτη πεδίου εφαρμογής. Youth Business International.