Μονάδα 2 The Rise of Young Green Entrepreneurs

Laycock, A. (2020, 24 Απριλίου). Οι Πράσινοι Επιχειρηματίες πρέπει να αγκαλιάσουν ριζοσπαστικές στρατηγικές για να κλιμακώσουν την ανάπτυξη . Γαλάζιο και Πράσινο Αύριο. Ανακτήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022, από https://blueandgreentomorrow.com/features/green-entrepreneurs-must-embrace-radical-strategies-to-scale-growth/