Θέμα 1 Ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας

Υπάρχουν τρεις τύποι τάσεων που επηρεάζουν τον κόσμο μας: τεχνολογικές , κοινωνικές και τεχνοκοινωνικές. Υπάρχει επίσης μια μετα-τάση, που επεκτείνεται σε όλες τις άλλες τάσεις, την επιτάχυνση του ρυθμού της αλλαγής. Αυτές οι τάσεις είναι καθολικές και παρατίθενται παρακάτω.

Τεχνολογικές τάσεις

Ένας ατελείωτος όγκος ψηφιακών πληροφοριών, από κείμενο έως εικόνες και ήχους έως βίντεο, καταλαμβάνει όλο και περισσότερο όλους τους τομείς της ζωής.

Μια τέτοια αφθονία πληροφοριών μπορεί να φέρει σύγχυση, άγχος και προκλήσεις για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Απαιτούνται νέες δεξιότητες για να πετύχετε 🡪 παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, συστημική σκέψη, κριτική σκέψη και ικανότητα να κατευθύνετε, να εστιάσετε και να διατηρήσετε την προσοχή.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, μαζί με τεχνολογίες που προκαλούν αποδιοργάνωση, διαβρώνουν σιγά σιγά την απαίτηση για χειρωνακτικές και συνήθεις εργασίες και εργασίες.

Παρόλο που ανοίγονται νέες προοπτικές για την επιχειρηματικότητα λόγω αυτών των καινοτομιών, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων παρεμποδίζεται επίσης.

Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να αποκτούν συνεχώς νέες γνώσεις και δεξιότητες και να γίνονται ακόμη πιο προσαρμοστικοί, ευκίνητοι και ανθεκτικοί, ώστε να μπορούν να στραφούν γρήγορα σε νέες ευκαιρίες.

Υπερσυνδεσιμότητα είναι η αυξανόμενη διασύνδεση ανθρώπων, οργανισμών και αντικειμένων που προκύπτει από την κινητή τεχνολογία, το διαδίκτυο και το Διαδίκτυο των πραγμάτων.

Η τεχνολογική καινοτομία έχει οδηγήσει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν είναι σε θέση να προβλέψουν με ακρίβεια τις τάσεις της αγοράς και να κάνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια όπως έκαναν κάποτε.

Οι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να εξοικειωθούν με τον προσαρμοστικό σχεδιασμό – να προσαρμόζονται συνεχώς ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες πληροφορίες.

Κοινωνικές τάσεις

Ο κόσμος της εργασίας αντιμετωπίζει διάφορες δημογραφικές προκλήσεις. Ο πληθυσμός γερνάει και η νεολαία δημιουργεί διάφορες πιέσεις. Η ανεργία και η υποαπασχόληση παραμένουν μια πρόκληση για τους νέους σε όλο τον κόσμο.

Οι δημογραφικές αλλαγές παρουσιάζουν ευκαιρίες και προκλήσεις για τους επιχειρηματίες. Αυτή η αλλαγή των κοινωνικών παραγόντων δημιούργησε περισσότερες προοπτικές για τις γυναίκες και η ελεύθερη επαγγελματίας, η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα είναι πλέον πιο αποδεκτές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ανταγωνισμού για πόρους και υποστήριξη.

Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι πιο καινοτόμοι και προσανατολισμένοι στις υπηρεσίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ο αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, το οποίο πρέπει να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν.

Ο κόσμος της εργασίας αντιμετωπίζει διάφορες δημογραφικές προκλήσεις. Ο πληθυσμός γερνάει και η νεολαία δημιουργεί διάφορες πιέσεις. Η ανεργία και η υποαπασχόληση παραμένουν μια πρόκληση για τους νέους σε όλο τον κόσμο.

Οι δημογραφικές αλλαγές παρουσιάζουν ευκαιρίες και προκλήσεις για τους επιχειρηματίες. Αυτή η αλλαγή των κοινωνικών παραγόντων δημιούργησε περισσότερες προοπτικές για τις γυναίκες και η ελεύθερη επαγγελματίας, η αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα είναι πλέον πιο αποδεκτές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ανταγωνισμού για πόρους και υποστήριξη.

Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι πιο καινοτόμοι και προσανατολισμένοι στις υπηρεσίες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ο αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, το οποίο πρέπει να βρουν τρόπους να το διαχειριστούν.

Τεχνοκοινωνικές τάσεις

Οι οικονομίες του κόσμου είναι πιο ανεξάρτητες από ποτέ. Ροή προϊόντων, έργων και γνώσης🡪 συνεργασία μεταξύ οργανισμών και εθνών

Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας🡪 κρίσιμο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εύρος ευκαιριών για επιχειρηματίες🡪 αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και διανέμονται παγκοσμίως αλλά είναι προσαρμοσμένα στην τοπική αγορά.

Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος, επιδεικνύοντας παράλληλα ευαισθησία απέναντι σε άλλους πολιτισμούς και την ικανότητα να λειτουργούν σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα.

Παγκόσμια ατζέντα🡪 επικεντρωθεί σε περιβαλλοντικές ανησυχίες

Η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα πρέπει να περιλαμβάνεται στις επιχειρηματικές στρατηγικές και πρακτικές των οργανισμών.

Τα κατάλληλα πράσινα μέτρα μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, να μειώσουν τις δαπάνες και να βοηθήσουν στην αποφυγή πιθανών νομοθετικών κυρώσεων.

Δημιουργούνται πολλές νέες ευκαιρίες🡪 οι νέοι επιχειρηματίες θα χρειαστούν νέες γνώσεις και δεξιότητες.

(YBI,2018)