Θέμα 1 Πώς σχετίζεται η κυκλικότητα με τη βιωσιμότητα;

Η κυκλικότητα συμβάλλει σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο, αλλά δεν συμβάλλουν όλες οι πρωτοβουλίες βιωσιμότητας στην κυκλικότητα.

Η κυκλικότητα εστιάζει στους κύκλους των πόρων, ενώ η βιωσιμότητα σχετίζεται ευρύτερα με τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονομία.

Η κυκλικότητα και η βιωσιμότητα βρίσκονται σε μια μακρά παράδοση σχετικών οραμάτων, μοντέλων και θεωριών.

Επιπλέον, εξηγούμε εν συντομία πώς η κυκλικότητα ταιριάζει με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.