Θέμα 1 Σε τι διαφέρει μια κυκλική οικονομία από μια γραμμική οικονομία;

Μια κυκλική οικονομία είναι θεμελιωδώς διαφορετική από μια γραμμική οικονομία.

Για να το θέσω απλά, σε μια γραμμική οικονομία εξορύσσουμε πρώτες ύλες τις οποίες επεξεργαζόμαστε σε προϊόν που πετιέται μετά τη χρήση.

Σε μια κυκλική οικονομία, κλείνουμε τους κύκλους όλων αυτών των πρώτων υλών.

Το κλείσιμο αυτών των κύκλων απαιτεί πολλά περισσότερα από την απλή ανακύκλωση. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και διατηρείται η αξία, πώς η παραγωγή γίνεται πιο βιώσιμη και ποια επιχειρηματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται.