Θέμα 1 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Τον Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή της ΕΕ ενέκρινε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία , το οποίο αποτελεί μία από τις κύριες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Το Σχέδιο Δράσης επισημαίνει τα ακόλουθα ζητήματα

  • να καταστήσουν τα αειφόρα προϊόντα κανόνα στην ΕΕ·
  • ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αγοραστών του κοινού·
  • εστίαση στους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και όπου οι δυνατότητες κυκλικότητας είναι μεγάλες, όπως: ηλεκτρονικά και ΤΠΕ. μπαταρίες και οχήματα· συσκευασία? πλαστικά είδη; υφάσματα? κατασκευές και κτίρια· τροφή; νερό και θρεπτικά συστατικά?
  • εξασφάλιση λιγότερων αποβλήτων.
  • να λειτουργήσει η κυκλικότητα για ανθρώπους, περιφέρειες και πόλεις. και
  • ηγείται των παγκόσμιων προσπαθειών για την κυκλική οικονομία.

Το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία εισάγει μέτρα για το «πλήρες κλείσιμο» του κυκλικού οικονομικού κύκλου και τη ρύθμιση του κύκλου ζωής των προϊόντων σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή και την κατανάλωση έως τη διαχείριση απορριμμάτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών.

  • Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
  • Κατάλληλο για 55