Θέμα 2 Από τις νέες πρώτες ύλες στη διατήρηση της αξίας

Το κυκλικό σύστημα και το γραμμικό σύστημα διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ή διατηρείται η αξία.

Μια γραμμική οικονομία ακολουθεί παραδοσιακά το βήμα προς βήμα σχέδιο «take-make-dispose».

Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες ύλες συλλέγονται, στη συνέχεια μετατρέπονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται μέχρι τελικά να απορριφθούν ως απόβλητα.

Η αξία δημιουργείται σε αυτό το οικονομικό σύστημα παράγοντας και πουλώντας όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα.

Η μεγάλη επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε μια κυκλική οικονομία (PBL, 2019a).