Θέμα 2 Δεξιότητες για το μέλλον

Οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να χτίζουν και να εξελίσσουν συνεχώς τις δεξιότητές τους για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων ευκαιριών και προκλήσεων. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν όχι μόνο «σκληρές» επιχειρηματικές δεξιότητες και τεχνικές δεξιότητες ειδικού τομέα, αλλά και «ήπια» δεξιότητες.

Τι είναι οι μαλακές δεξιότητες;

«σύνολο ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων, προσωπικών ιδιοτήτων, κινήτρων και διαδικασιών σκέψης που επιτρέπουν στους νέους να έχουν καλή απόδοση και να επιτύχουν τους στόχους τους, να συνεργάζονται καλά με τους άλλους και να περιηγούνται αποτελεσματικά στο περιβάλλον τους» (YBI, 2018, .σελ. 11)

Οι μαλακές δεξιότητες είναι διαπροσωπικές δεξιότητες όπως η συγκρότηση ομάδας , η διαχείριση χρόνου , η ανάθεση αντιπροσωπειών , η επίλυση συγκρούσεων και η διαχείριση του άγχους . Ο ορισμός έχει επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου για να περιλαμβάνει το να είσαι ανθεκτικός, περίεργος, να παίρνεις ρίσκα, να είσαι προσαρμοστικός και δημιουργικός ή καινοτόμος. Σε αντίθεση με τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, οι μαλακές δεξιότητες είναι συχνά περισσότερο θέμα στάσης και συμπεριφοράς.

Οι ήπιες δεξιότητες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την επιχειρηματική απόδοση και μπορούν να ωφελήσουν πολύ τους νέους.

(YBI, 2018)

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, η Young Business International (2018), ανέπτυξε ένα πλαίσιο που περιγράφει τις ήπιες δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι επιχειρηματίες για να πετύχουν τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κύριες κατηγορίες δεξιοτήτων και είναι οι εξής:

(YBI,2018)