Θέμα 2 Δημιουργήστε και λύστε δεξιότητες

«Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν στα άτομα να συμμετέχουν στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων. Μπορούν να χωριστούν σε τρεις υποομάδες: προγραμματισμός, οργάνωση, εκτέλεση και διαχείριση. ανώτερης τάξης σκέψης? και δημιουργικότητα και καινοτομία..» (YBI,2018, σελ.17)

Σήμερα: Σχεδιασμός, οργάνωση, εκτέλεση και διαχείριση

Αύριο

Προσαρμοστικός σχεδιασμός και διαχείριση

Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο που ξεχειλίζει από πληροφορίες, οι επιχειρηματίες πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να επεξεργάζονται και να κατανοούν την αφθονία δεδομένων, να αξιοποιούν νέα δεδομένα για να ενεργούν με στρατηγική σαφήνεια και να προσαρμόζουν γρήγορα τα επιχειρηματικά σχέδια στις νέες συνθήκες.

Διαχείριση χρόνου

Καθώς ο ρυθμός της αλλαγής επιταχύνεται και η ζήτηση για αποτελεσματικότητα και ποιότητα αυξάνεται, οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω την αίσθηση του επείγοντος και τις δεξιότητές τους στη διαχείριση του χρόνου, ειδικά ενόψει των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων τόσο εκτός όσο και διαδικτυακά.

*Πηγή: YBI. (2018). Επιχειρηματικές ήπιες δεξιότητες για το μέλλον: μια μελέτη πεδίου εφαρμογής. Youth Business International.

Σήμερα: Δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης

Αύριο

Συστημική σκέψη

Όπου η παραδοσιακή ανάλυση αναλύει τις δομές σε ξεχωριστά στοιχεία, η συστημική σκέψη είναι η ολιστική διαδικασία με την οποία εξετάζεται ολόκληρη η δομή σε σχέση με μεγαλύτερες δομές. Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι νέοι επιχειρηματίες όταν σκέφτονται συστημικά περιλαμβάνουν παγκόσμιες επιρροές, συλλογική νοημοσύνη και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Σύνθετη επίλυση προβλημάτων

Ο εξελισσόμενος κόσμος μας σημαίνει ότι οι νέοι επιχειρηματίες θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αποτελούνται από πολλαπλά μέρη, με ένα τεράστιο φάσμα πιθανών προσεγγίσεων, πόρων, συνεργατών και αποτελεσμάτων. Οι σύνθετες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων είναι οι ανεπτυγμένες ικανότητες που χρησιμοποιούνται για την επίλυση νέων, ακαθόριστων προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Συν-σχεδιασμός

Ο συν-σχεδιασμός είναι η ικανότητα δημιουργίας λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με άλλους. Περιλαμβάνει την ικανότητα συνεργασίας και καινοτομίας. Μπορεί να περιλαμβάνει σκέψη που βασίζεται στο σχεδιασμό και συχνά απαιτεί φαντασία, περιέργεια και θάρρος.

Συνδημιουργικότητα και καινοτομία

Η συν-δημιουργία σημαίνει τη συμμετοχή τελικών χρηστών στην ανάπτυξη ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας συχνά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές κοινότητες, εργαστήρια, ομάδες συζήτησης ή/και συνεντεύξεις σε βάθος. Η δυνατότητα αποτελεσματικής συν-δημιουργίας θα μπορούσε να δώσει στους νέους επιχειρηματίες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά.

*Πηγή: YBI. (2018). Επιχειρηματικές ήπιες δεξιότητες για το μέλλον: μια μελέτη πεδίου εφαρμογής. Youth Business International.