Θέμα 2 Η κυκλική οικονομία και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τα κυκλικά οικονομικά είναι επίσης ένας τρόπος υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Συγκεκριμένα, υπάρχει ισχυρή σχέση με τους SDG 6 (καθαρό νερό), SDG 7 (προσιτό και καθαρή ενέργεια), SDG 8 (εργασία και οικονομική ανάπτυξη), SDG 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 15 (ζωή στην ξηρά). .

Πτυχές της κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων, ηλεκτρονικών απορριμμάτων και λυμάτων, παρέχουν μια «εργαλειοθήκη» για τη συμμόρφωση με τους SDG (Schroeder, Anggraeni, and Weber, 2018).