Θέμα 3 Δραστηριότητες

Συζήτηση για την πράσινη μετάβαση στην ΕΕ

Ας ελέγξουμε τα παρακάτω στατιστικά !

Συζητήστε την παρακάτω ερώτηση !

  • Τι είναι γνώμη σας για την πρόταση της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης ;
  • Στο οποίο τομείς που μπορούν να εξεταστούν η ΕΕ όπως και επιτυχημένη ;
  • Πώς θα μπορούσε εσείς καθόρισε τα περισσότερα σπουδαίος εμπόδια στην πράσινη μετάβαση ;
  • Κάθε ιδέα είναι αποδεκτός , ο στόχος είναι να κρατήσει μια ανοιχτή θεματική διάλογος .
  • Πηγή στατιστικών στοιχείων: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/

           

https://epha.org/fit-for-55-will-new-climate-legislation-deliver-for-public-health/

Ελεγχος εθνικός στρατηγικές

Ας ελέγξουμε την παρακάτω ιστοσελίδα σχετικά με τα εθνικά ενεργειακά σχέδια μέλους της Ε.Ε αναφέρει :

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en

Εσείς έχετε 10 λεπτά για αυτό !

Εύρημα τα δικα σου της χώρας  πλέον σπουδαίος πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της μείωσης του CO2 .

Παρόν σε λίγα λεπτά!