Θέμα 3 Στρατηγικές σχεδίασης

Ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί παντού γύρω μας – σε βιώσιμα κτίρια, συστήματα θέρμανσης με πράσινη ενέργεια, φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες και ακόμη και ανακυκλώσιμα προϊόντα.

Υπάρχουν βασικές στρατηγικές που εφαρμόζουν τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού:

🡪 ΑΠΟΥΛΙΚΟΠΟΙΗΣΗ : εύρεση λύσεων για την παροχή χρησιμότητας χρησιμοποιώντας την ελάχιστη δυνατή ποσότητα υλικού (π.χ. εικονικοποίηση της προσφοράς ή δημιουργία ανθεκτικών συσκευασιών όπως επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία αντί για μίας χρήσης)

🡪 MODULARITY : σχεδιασμός για δυνατότητα αναβάθμισης και εύκολη επισκευή (π.χ. Fairphone: https://www.fairphone.com/en/ )

🡪 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: ικανότητα επαναχρησιμοποίησης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του για ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, της ρύπανσης και της χρήσης πόρων

🡪 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ανακατασκευή ενός προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχικού κατασκευασμένου προϊόντος χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό επαναχρησιμοποιούμενων, επισκευασμένων και νέων εξαρτημάτων (π.χ. Econyl – αναγεννημένο νάιλον: https://www.econyl.com/ )

Παραδείγματα καλών επιχειρησιακών περιπτώσεων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.ecodesignthinking.com/business-cases/

Πηγή: https://unsplash.com/photos/VDDNKTxGt5c