Θέμα 3 Χαρακτηριστικά Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα εστιάζει βασικά στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας . Βοηθά τους πιθανούς επιχειρηματίες να εντοπίσουν και να επιδιώξουν ευκαιρίες. Δεν περιορίζεται στην ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, των καινοτόμων εγχειρημάτων και των νέων θέσεων εργασίας. Η επιχειρηματικότητα είναι μια ικανότητα για όλους, βοηθώντας τους νέους να γίνουν δημιουργικοί και να έχουν αυτοπεποίθηση σε ό,τι αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με τον Manish (2015), τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα ως κλάδου, όπως προέκυψαν από την κριτική ανασκόπηση των εργασιών που σχετίζονται με αυτήν, έχουν εντοπιστεί από τους συγγραφείς ως εξής: