Θέμα 4 Μαγικό τρίγωνο: C2C, LCA και CE

Η μελέτη Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA), η Κυκλική Οικονομία και η Απόκρουση σε Κούνιο (C2C) είναι διαφορετικές έννοιες – ένας κοινός σύνδεσμος είναι η Προσέγγιση του Κύκλου Ζωής (Σκέφτηση Κύκλου Ζωής). Η μελέτη LCA σε συνδυασμό με τις αρχές C2C ανοίγει δυνατότητες για μια πραγματικά κυκλική οικονομία βασισμένη στα δεδομένα.

Cradle-to-Cradle (C2C)

Cradle-to-cradle είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα υλικό ή ένα προϊόν που ανακυκλώνεται σε ένα νέο προϊόν στο τέλος της ζωής του, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απόβλητα.

Η παραλλαγή από βάση σε βάση του LCA είναι η ευρύτερη και πληρέστερη αξιολόγηση που καλύπτει ολόκληρο τον κυκλικό κύκλο ζωής ενός συστήματος προϊόντος με πιθανό βρόχο επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης προϊόντος.

  • Κάντε περισσότερο καλό, όχι απλώς λιγότερο κακό
    Το C2C εστιάζει στη βελτιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου, ενώ οι μελέτες LCA επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου
  • Επανεξετάστε τη χρήση υλικού
    Η ιδέα C2C προχωρά ένα βήμα παραπέρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως θρεπτικά συστατικά, παραμένοντας είτε σε βιολογικό κύκλο (επιστρέφοντάς τα στη βιόσφαιρα χωρίς βλάβη) είτε σε τεχνικό κύκλο (επαναχρησιμοποίηση υλικών συνεχώς χωρίς απώλεια αξίας )
  • Η βιώσιμη απόδοση ενός προϊόντος μπορεί να μεγιστοποιηθεί συνδυάζοντας αξιόπιστα δεδομένα από την LCA με την ιδέα C2C για την ενημέρωση της ευρύτερης κυκλικής οικονομίας

Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες εάν αυτές οι έννοιες και η σκέψη του κύκλου ζωής συνδυάζονται πλήρως.

Φωτογραφία από Karen Laårk Boshoff από Pexels