Modul 7: Načrtovanje za okolje

Učni cilji Dobrodošli v modulu 7: Načrtovanje za okolje! Ta modul uporabnikom ponuja potrebno znanje in informacije, da lahko razumejo vplive izdelka/storitve in prednosti takega načrtovanja. Posameznik bo lahko z interaktivno vajo na vodenem primeru oblikoval inovativne rešitve načrtovanja za okolje za izdelek/storitev. V modulu 7 so predstavljene informacije o osnovah načrtovanja za okolje in njegovih načelih ter primeri dobre prakse. Vir: https://unsplash.com/photos/gxIg8FcDIC8 Prejšnji Modul Vsi Moduli

Modul 6: Ocena življenjskega cikla v krožnem gospodarstvu

Učni cilji Dobrodošli v modulu 6: Ocena življenjskega cikla v krožnem gospodarstvu. Ta modul posameznikom ponuja potrebno znanje in informacije, da lahko razumejo osnove ocenjevanja življenjskega cikla (LCA), da lahko upoštevajo celoten življenjski cikel proizvodnega sistema, prednosti uporabe razmišljanja o življenjskem ciklu in povezavo z miselnostjo krožnega gospodarstva. Posameznik bo lahko uporabil pristop razmišljanja o življenjskem ciklu in sestavil konceptualni LCA, tako da bo s teoretičnim predavanjem in spremljajočimi interaktivnimi vajami z vodenimi primeri pridobil […]

Modul 5: Zeleno gospodarstvo za mlade podjetnike

Učni cilji Prepoznati ključne elemente, potrebne za uresničitev vključujočega zelenega gospodarstva. Določiti dejavnike, zaradi katerih bo zelena ekonomija uspešna. Opredeliti glavna vprašanja in možnosti v ključnih sektorjih. Spoznati vrsto nacionalnih, regionalnih in mednarodnih zelenih prizadevanj ter podpornih storitev, ki pomagajo spodbujati zeleni razvoj. Opredeliti mednarodne strategije, ki spodbujajo vključujoče zeleno gospodarstvo. Spodbujati razvoj zelenih gospodarstev. Izvajati koncept zelenega gospodarstva v praksi v realnem gospodarskem, političnem ali osebnem okviru. Opozoriti na družbene, okoljske in gospodarske prednosti […]

Modul 4: Krožno gospodarstvo za mlade podjetnike

Učni cilji Cilj predmeta je posameznikom omogočiti bogato razumevanje prednosti in izzivov prehoda na z viri bolj učinkovito in krožno gospodarstvo. Študenti pridobivajo znanje iz različnih disciplin, vključno z inženiringom, upravljanjem in znanostmi o trajnosti, ter znanje o temeljnih načelih in vizijah ter teoriji in orodjih, ki podpirajo oblikovanje in ocenjevanje ukrepov za učinkovito rabo virov in krožno rabo. Z raziskovanjem primerov iz resničnega sveta učenci sintetizirajo in uporabijo pridobljeno znanje. Učni rezultati  Po končanem […]

Modul 3: Podjetniško izobraževanje za mlade podjetnike

Učni cilji Predstavitev koncepta in pomena podjetništva mladih in podjetniškega izobraževanja. Opredelitev različnih trendov, ki vplivajo na današnji svet dela. Preučitev najpomembnejših mehkih veščin, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev novih priložnosti in izzivov. Microsoftove stock slike Prejšnji Modul Vsi Moduli Naslednji Modul

Modul 2: Krožne strategije in poslovni modeli z resničnimi primeri

Učni cilji Dobrodošli v modulu 2: Krožne strategije in poslovni modeli z resničnimi primeri Ta modul posameznikom ponuja potrebno znanje in informacije, da se lahko sami orientirajo po vseh potrebnih vidikih, povezanih s krožnim poslovanjem v EU. V modulu je predstavljeno znanje o načelih krožnega gospodarstva, evropskem zakonodajnem ozadju in nekaterih najpomembnejših najboljših praksah na tem področju. Vsebina je na voljo tudi v drugih jezikih ter je prilagojena in lokalizirana glede na lokalni kontekst vsake […]

Modul 1: Evropski okvir za razumevanje krožnega gospodarstva

Učni cilji Dobrodošli v modulu 1: Evropski okvir za razumevanje krožnega gospodarstva. Ta modul ponuja potrebne informacije o ozadju in vpogled v politiko, da bodo posamezniki lahko razumeli trenutne strategije in trende ter pravno ozadje krožnega gospodarstva v EU. Posameznik si bo lahko predstavljal obseg pojavov in medsektorski pristop z institucionalnimi perspektivami za krožno gospodarstvo z njegovimi sestavnimi deli. Modul 1 interaktivno poudarja informacije o perspektivah in političnem ozadju EU ter njeni praksi. Vir: https://unsplash.com/photos/0YQOOxNT2V4 […]