Učni cilji

Dobrodošli v modulu 1: Evropski okvir za razumevanje krožnega gospodarstva.

Ta modul ponuja potrebne informacije o ozadju in vpogled v politiko, da bodo posamezniki lahko razumeli trenutne strategije in trende ter pravno ozadje krožnega gospodarstva v EU. Posameznik si bo lahko predstavljal obseg pojavov in medsektorski pristop z institucionalnimi perspektivami za krožno gospodarstvo z njegovimi sestavnimi deli.

Modul 1 interaktivno poudarja informacije o perspektivah in političnem ozadju EU ter njeni praksi.

Vir: https://unsplash.com/photos/0YQOOxNT2V4