Učni cilji

Dobrodošli v modulu 6: Ocena življenjskega cikla v krožnem gospodarstvu.

Ta modul posameznikom ponuja potrebno znanje in informacije, da lahko razumejo osnove ocenjevanja življenjskega cikla (LCA), da lahko upoštevajo celoten življenjski cikel proizvodnega sistema, prednosti uporabe razmišljanja o življenjskem ciklu in povezavo z miselnostjo krožnega gospodarstva. Posameznik bo lahko uporabil pristop razmišljanja o življenjskem ciklu in sestavil konceptualni LCA, tako da bo s teoretičnim predavanjem in spremljajočimi interaktivnimi vajami z vodenimi primeri pridobil celovitejše razumevanje celotnega življenjskega cikla izdelka.

Modul 6 predstavlja osnove in filozofijo LCA, začenši s pregledom pristopa življenjskega cikla in vpogledom v koncept razmišljanja o življenjskem ciklu ter bo nadaljeval z uvedbo osnovnih načel metodologije LCA, s poudarkom na odnosih in praksah, ki vodijo v krožno gospodarstvo.

Učni izidi modula – Ob koncu tega modula mora posameznik znati:

  • pojasni koncept ocene življenjskega cikla in kako ga uporabiti,
  • opisati glavne sestavine okvira za oceno življenjskega cikla,
  • izdelati poenostavljen model ocene življenjskega cikla,
  • razumeti, kako uporabljati oceno življenjskega cikla v krožnem gospodarstvu.
Slika by wirestock iz Freepik