Učni cilji

Dobrodošli v modulu 7: Načrtovanje za okolje!

Ta modul uporabnikom ponuja potrebno znanje in informacije, da lahko razumejo vplive izdelka/storitve in prednosti takega načrtovanja. Posameznik bo lahko z interaktivno vajo na vodenem primeru oblikoval inovativne rešitve načrtovanja za okolje za izdelek/storitev.

V modulu 7 so predstavljene informacije o osnovah načrtovanja za okolje in njegovih načelih ter primeri dobre prakse.

Vir: https://unsplash.com/photos/gxIg8FcDIC8