Reference

  • Juneja, P. (n.d.). Mladinsko podjetništvopregled. Pridobljeno 6. oktobra 2022 iz Management Study Guide: https://alpha.managementstudyguide.com/youth-entrepreneurship.htm
  • Manish, G. (2015). Podjetniško izobraževanje: (Koncept, značilnosti in posledice za izobraževanje učiteljev). Shaikshik Parisamvad (An International Journal of Education), 5, 21-35.
  • YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.