Reference

[1] ISO 14044:2006 – Okoljsko upravljanje — Presoja življenjskega cikla — Zahteve in smernice. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14044:ed-1:v1:en:fn:1

[2] ISO 14040:2006 – Okoljsko upravljanje — Presoja življenjskega cikla — Načela in okvir. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14040:ed-2:v1:en:fn:1

[3] Doorsselaer, V. K. (2022). Poglavje 12 – Vloga okoljsko primerne zasnove v krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Elsevier. Pridobljeno z URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819817-9.00018-1. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128198179000181)

[4] Jacob-Lopes, E., Queiroz, Z. L. & Mariany Costa Deprá, M.C. (2021). Trajnostne metrike in kazalniki vpliva na okolje – industrijska in kmetijska ocena življenjskega cikla. Elsevier. Pridobljeno z URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823411-2.00006-2.

[5] Farjana, H.S., Mahmud, M. A. P., & Huda, N. (2021). Life Cycle Assessment for Sustainable Mining (Ocena življenjskega cikla za trajnostno rudarstvo). Elsevier. Pridobljeno z URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85451-1.00001-9.

[6] Mannan, M. & Al-Ghamdi, G.S. (2022). Poglavje 9 – Dopolnjevanje krožnega gospodarstva z oceno življenjskega cikla: Globlje razumevanje ekonomske, družbene in okoljske trajnosti. Krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj. Elsevier. Pridobljeno z URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819817-9.00032-6. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128198179000326)

[7] Nebel, B. direktor podjetja thinkstep-anz (2020). Od zibelke do zibelke, LCA in krožno gospodarstvo: ljubezenski trikotnik. Pridobljeno z URL: https://www.thinkstep-anz.com/resrc/blogs/cradle-to-cradle-life-cycle-assessment-and-circular-economy-a-love-triangle/.

[8] Rybaczewska-Błażejowska, M. & Dmitry Palekhov, D. (2018). Presoja življenjskega cikla (LCA) v presoji vplivov na okolje (EIA): načela in praktične posledice za industrijske projekte. Izdala založba Sciendo. Pridobljeno s spletnega naslova URL: DOI: https://doi.org/10.2478/manment-2018-0010

[9] Sala, S., Reale, F., Cristobal-Garcia, J., Marelli, L. & Pant R. (2016). Presoja življenjskega cikla za presojo vplivov politik, EUR 28380 EN. Pridobljeno z URL: doi: 10.2788/318544

[10] Walzberg, J., Lonca, G., Hanes, J.R., Eberle, L.A, Carpenter, A. & Heath, A.G. (2021). Ali potrebujemo novo metodo ocenjevanja trajnostnega razvoja za krožno gospodarstvo? Kritični pregled literature. Front. Sustain., Sec. Quantitative Sustainability Assessment (Kvantitativno ocenjevanje trajnostnega razvoja). Pridobljeno z URL: https://doi.org/10.3389/frsus.2020.620047

Foto: Karen Laårk Boshoff iz Pexels