Zaključek

  • Uspešni mladi podjetniki ustvarjajo delovna mesta in vzdržujejo lokalna gospodarstva.
  • Mladi, ki imajo podjetniške veščine, se lažje spopadajo z izzivi na današnjem hitro spreminjajočem se trgu dela.
  • Mehke veščine postajajo vse pomembnejše zaradi treh vrst trendov, ki vplivajo na naš svet: tehnoloških, družbenih in tehnično-socialnih.
  • Mladi podjetniki morajo ne le okrepiti svoje obstoječe mehke veščine, temveč tudi razviti nove – od pozornosti in prilagodljivega upravljanja do sistemskega razmišljanja in kompleksnega reševanja problemov.