Zavrnitev avtorskih pravic

Vse avdiovizualno gradivo je bilo prosto dostopno na brezplačnih spletnih platformah s slikami in/ali na YouTubu, pri čemer se uporabljajo zakoni o pošteni uporabi brez namena kršitve avtorskih pravic. Če menite, da so bile avtorske pravice kršene, se obrnite na nas na http://circulareconomyproject.org/ zadevo rešimo na način restorativne pravičnosti.