Tema 1 Drugi poslovni modeli

Pri linearnem modelu je ravnanje s surovinami neučinkovito, saj poudarek ni na njihovem ohranjanju.

V krožnem gospodarstvu je to v središču pozornosti. To pomeni, da se v krožnem gospodarstvu uporabljajo tudi drugi poslovni modeli, pri čemer je večji poudarek na storitvah kot na izdelkih.

Primer modela, ki olajšuje prehod v krožno gospodarstvo, je kombinacija izdelka in storitve (Product-As-A-Service System), ki velja za model za povezovanje izdelkov in storitev (Michelini, Moraes & Cunha et al., 2017).

Razširjen primer kombinacije izdelka in storitve je sistem tiskalnikov Xerox, v katerem podjetja brezplačno prejmejo tiskalnik in plačujejo na kopijo. Ta sistem se dobro ujema s krožnim gospodarstvom, saj je podjetje Xerox kot proizvajalec zainteresirano, da zagotovi dolgo življenjsko dobo tiskalnika, saj ga lahko popravlja in posodablja. V linearnem sistemu prodaje ima proizvajalec pogosto koristi, če se izdelek hitro pokvari, da lahko proda nov izdelek.