Tema 1 Kaj je zeleno gospodarstvo?

Zeleno gospodarstvo je opisano kot nizkoogljično, z viri gospodarno in socialno vključujoče gospodarstvo, ki si prizadeva za trajnostni razvoj ob zmanjševanju nevarnosti za okolje in obvladovanju ekoloških pomanjkljivosti.

Cilji zelenega gospodarstva vključujejo zagotavljanje enakosti znotraj generacij in med njimi ter zmanjševanje revščine. Pri oblikovanju politik, ki se nanašajo na zeleno gospodarstvo, se upoštevajo interesi premalo zastopanih skupin prebivalstva in ekonomsko prikrajšanih skupin.

Cilj zelenega gospodarstva je predvsem povečati zaposlenost in dohodek z naložbami, ki zagotavljajo, da infrastruktura in sredstva omogočajo zmanjšanje emisij ogljika in onesnaževanja, večjo energetsko učinkovitost in učinkovitost virov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Cilj zelenega gospodarstva je tudi zagotoviti denar in sredstva prikrajšanim skupinam prebivalstva, zagotoviti enakomerno porazdelitev bogastva med sedanjo generacijo in spodbujati popolnoma trajnostni razvoj. Trdi, da je za dosego trajnostnega razvoja potrebno močno upravljanje kot nujni pogoj.

Oglejte si videoposnetek organizacije Greenpeace UK, ki predstavlja zeleno gospodarstvo.