Tema 1 Kaj so izzivi sedanjega linearnega gospodarstva?

Linearno gospodarstvo je posledica poslovnih praks, ki predvidevajo stalno oskrbo z naravnimi viri.

To je povzročilo miselnost “vzemi, naredi, odstrani”.

Ta miselnost temelji na pridobivanju virov, proizvodnji blaga in storitev ter odlaganju odpadkov po porabi.

Vendar je ta pristop zaradi svojih okoljskih in gospodarskih pomanjkljivosti vse bolj izpostavljen pritiskom.