Tema 1 Linearno in krožno gospodarstvo

Prvi korak, ki ga je potrebno razumeti, je razlika med linearnim in krožnim gospodarstvom

  • Dejanski gospodarski sistem je linearen, surovine se pridobivajo v rudnikih in gredo skozi proces preobrazbe, pri čemer nastane izdelek, ki se uporablja daljši ali krajši čas, na koncu pa vsi ti izdelki postanejo odpadki.
  • Tak gospodarski sistem ni trajnosten, saj v vsaki fazi procesa nastajajo velike količine odpadkov, ki se pretakajo v vode in druge naravne sisteme ter dokončno spreminjajo ekološke sisteme.

Osnovna načela linearnega in krožnega gospodarstva

Načela

Dajanje navdiha za podporo KG

Statistični podatki Eurostata

  • Leta 2020 je stopnja uporabe krožnih materialov v EU (imenovana stopnja krožnosti) dosegla 12,8 %. To pomeni, da je skoraj 13 % materialnih virov, uporabljenih v EU, izviralo iz recikliranih odpadnih materialov.
  • V primerjavi z letom 2019 se je stopnja kroženja povečala za 0,8 odstotne točke. Stopnja ohranja stabilen trend rasti od leta 2004 (8,3 %), ki je prvo leto, za katero so na voljo podatki.
  • Leta 2020 je bila stopnja kroženja najvišja na Nizozemskem (31 %), sledita Belgija (23 %) in Francija (22 %). Najnižja stopnja je bila zabeležena v Romuniji (1 %), sledili pa sta ji Irska in Portugalska (obe 2 %). Razlike v stopnji krožnosti med državami članicami ne temeljijo le na količini recikliranja v posamezni državi, temveč tudi na strukturnih dejavnikih v nacionalnih gospodarstvih.
Vir: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211125-1
Vir: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Circular_material_use_rate_by_material_categories_EU_2010-2020.png