Tema 1 Pomen razmišljanja o življenjskem ciklu

Pristop življenjskega cikla – obravnava vse faze življenjskega cikla izdelka.

Slika by drobotdean iz Freepik

Razmišljanje o življenjskem ciklu je “način razmišljanja, ki vključuje gospodarske, okoljske in družbene posledice izdelka ali procesa v njegovi celotni življenjski dobi”. (opredeljeno v Pobudi Združenih narodov za življenjski cikel)

Upošteva vse faze življenjskega cikla izdelka s ciljem zmanjšati vpliv izdelka.

Življenjski cikel – zaporedne in medsebojno povezane faze proizvodnega sistema, od pridobivanja surovin ali proizvodnje iz naravnih virov do končnega odlaganja (ISO 14040:2006).

Vir: IrsteaTV