Tema 1 Poslovni model krožnega gospodarstva

Vir: Prilagojeno po Business Model Generation (Osterwalder in Pigneur, 2010)

Odnosi s strankami

 • Dolgoročen ali ponavljajoč: naročnina, dolgoročno partnersko sodelovanje itd.
 • Transakcijski: Posamezna prodaja ali enkratna transakcija

Segmenti strank

 • Nov segment strank: Prodaja se drugemu segmentu strank
 • Vertikalna stranka: Stranka, ki ni del glavne vrednostne verige izdelka

Kanali

 • Kanal za nadaljnjo prodajo: Drugačen prodajni kanal od prodaje “novih” izdelkov
 • Povratni kanal: Kanal za zbiranje ali vračanje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba
 • Trgi sekundarnih materialov: Trgi za trgovanje z obnovljenimi materiali (soproizvodi, odpadki, reciklirani materiali itd.)

Tokovi prihodkov

 • Prihodki od prodaje izdelkov: Prodaja izdelka, sestavnega dela ali materiala (izdelek je last stranke)
 • Prihodki od prodaje storitev: Prodaja storitve (brez lastništva)
 • Prihodki od prodaje paketov izdelkov in storitev: Prodaja paketa izdelkov in storitev (izdelek je last stranke)
 • Odpadki kot vrednost: Tok prihodkov iz odpadkov ali soproizvodov, ki se ponovno uporabijo in ne zavržejo

Ključne dejavnosti

 • Oblikovanje izdelka: Oblikovanje za popravilo, vzdrževanje, razstavljanje, ponovno izdelavo, možnost recikliranja, zamenjavo materialov itd.
 • Povratna logistika: Izvaja jo podjetje samo
 • Zagotavljanje storitev: zagotavljanje storitev “izdelek kot storitev” in/ali storitev z dodano vrednostjo (npr. preventivno vzdrževanje, diagnostika sredstev itd.)

Ključni partnerji

 • Dobavitelj krožnih materialov: Dobavitelj krožnih materialov
 • Povratna logistika: Zagotavlja tretja oseba
 • Tehnologija: Partnerji, ki zagotavljajo ključne tehnologije

Ključni viri

 • Platforma za upravljanje sredstev: rezervacija, plačevanje, sledenje sredstev
 • Specializiran proizvodni proces: Specializirani proizvodni procesi in naprave (npr. ponovna izdelava, 3D proizvodnja itd.)
 • Sredstva: Sredstva ali zaloge izdelkov, ki so na voljo za opravljanje storitev.

Struktura stroškov

 • Finančna spodbuda: Spodbuda za prevzem ali vračilo izdelka
 • Delo: Stroški dela
 • Materiali: Stroški materiala
 • Stroški financiranja: Stroški financiranja strank
 • Odstranjevanje odpadkov: Stroški odstranjevanja izhodnih odpadkov
 • Nižji (življenjski) stroški: Nižji stroški izdelka ali nižji stroški lastništva v življenjski dobi končnega uporabnika.
 • Izvedba: Zagotavlja rezultat in raven uspešnosti, ki ustreza “nalogi, ki jo je treba opraviti” stranke (npr. čas delovanja opreme, proizvodnja itd.). Vključeni so modeli sistemov izdelek-storitev.
 • Dostop: Dostopnost na zahtevo, prilagodljivost in večja izbira možnosti. Med možnostmi so tudi plačilo po načelu porabe, najem in zakup.
 • Trajnostni razvoj: Zagotavlja rezultat, ki ga ceni stranka in je povezan s trajnostjo (okoljsko, družbeno itd.).
 • Vrednost, zagotovljena “vertikalni stranki” zunaj glavne vrednostne verige, se imenuje so-vrednost.