Tema 1 Pregled

Ekološka vprašanja niso bila ustrezno vključena v splošno načrtovanje razvoja mest, industrializacije in uporabe izdelkov.

 • nastajanje ogromnih količin zavrženih materialov (ki bi jih bilo mogoče reciklirati), ki se odlagajo na odlagališčih;
 • v zrak, vodo in tla se sproščajo ogromne količine strupenih kemikalij;
 • proizvajajo se nekateri materiali, ki so tako nevarni, da bodo morale biti številne prihodnje generacije nenehno pozorne nanje;
 • vse to ureja množica zapletenih predpisov, ki niso namenjeni varnosti ljudi in naravnih sistemov, temveč temu, da jih ne bi prehitro zastrupili ali degradirali;
 • dosegamo gospodarske rasti in bogastva z rudarjenjem in uničevanjem naravnega kapitala tako neobnovljivih kot potencialno obnovljivih virov;
 • obenem pa močno zmanjšujemo raznolikost drugih vrst in človeških kultur.

Upoštevanje trajnosti v fazi načrtovanja zahteva učinkovito obravnavo funkcionalnih in okoljskih vplivov izdelkov

Oglejte si spodnji videoposnetek z naslovomKaj nas lahko ekologija nauči o trajnostnem oblikovanju“:

ČAS ZA RAZMISLEK

Po ogledu videoposnetka o trajnostnem oblikovanju poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja:

🡪 Kaj je ekologija?

🡪 Kaj nas lahko ekologija nauči o trajnostnem oblikovanju?

🡪 Bi raje imeli en večnamenski predmet ali pet različnih predmetov s specifično funkcionalnostjo? Zakaj? In kaj je bolj trajnostno? Zakaj?

 • Potreba po zadovoljevanju naravnih potreb ljudi in njihovega gospodarstva.
 • Zahteva po ohranjanju celovitosti strukture in delovanja naravnih in upravljanih ekosistemov.
 • Primernost posnemanja naravnih vzorcev v antropogenih sistemih upravljanja.
 • Potreba po napredku na poti k trajnostnemu gospodarstvu z večjim zanašanjem na obnovljive vire in večjim poudarkom na recikliranju, ponovni uporabi ter učinkoviti rabi materialov in energije.
 • Uporaba ekološke ekonomije (ali računovodstva celotnih stroškov) za celovito upoštevanje izčrpavanja virov in okoljske škode ter s tem reševanje vprašanj naravnega dolga.
 • Potreba po ohranjanju naravnih ekosistemov in avtohtone biotske raznovrstnosti na sprejemljivi ravni.
 • Zaželenost povečanja okoljske pismenosti za krepitev družbene podpore trajnostnemu razvoju, ohranjanju virov in varovanju narave.
Vir: https://unsplash.com/photos/W1B2LpQOBxA