Tema 1 Uporaba LCA v KG

LCA je ena najpogosteje uporabljenih metodologij za ocenjevanje krožnosti in je usklajena s krožnim gospodarstvom, ki se osredotoča na okoljsko razsežnost.

zagotavlja mobilizacijo podjetij krožnega gospodarstva z dokazanimi koristmi za okolje (in družbo).

KG – konceptualni način upoštevanja vpliva porabe virov

ustvarjanje vrednosti za družbo in gospodarstvo ob hkratnem zmanjšanju vpliva na okolje s ponovno opredelitvijo koncepta izdelkov, ki jim poteče življenjska doba, s programi zmanjševanja, ponovne uporabe in recikliranja [ali programi 9R].

LCA – znanstvena metodologija za kvantifikacijo in oceno okoljskega vpliva katerega koli procesa ali izdelka.

priznana kot ena najpopolnejših metod ocenjevanja.

Kombinacija načel KG in robustnosti LCA

lahko zagotovi celovit pristop, ki bi lahko okrepil razpoložljive alternative KG ter omogočil poglobljeno analizo in boljše razumevanje gospodarske, družbene in okoljske trajnosti.

Dopolnjevanje KG z LCA

 kot metrika (pri vrednotenju KG): za znanstveno oceno, kako so izdelki ali procesi učinkovito skladni s CE in možnimi izboljšavami v smislu okolja in gospodarstva.

LCA – zajema naslednje zahteve KG:

  • zmanjšanje porabe in uporabe naravnih virov.
  • povečanje obnovljivih virov in virov, ki jih je mogoče reciklirati.
  • zmanjšanje emisij
  • zmanjšanje izgub dragocenih materialov.

(Haupt in Hellweg, 2019)

LCA lahko zagotovi neposredno oceno za vse dimenzije, razen za drugo.

Povezovanje LCA s širšim področjem KG

kot ponavljajoči se proces:

  • za izboljšanje krožnosti v realnih scenarijih.
  • izbrati najprimernejšo strategijo za kateri koli hipotetični izdelek ali postopek (na makro-, mikro- ali regionalni ravni) – analizirati prednosti in slabosti KG s pomočjo LCA
  • oceniti uspešnost strategije KG, saj sistem zaprte zanke ni vedno zaželena metoda z okoljskega vidika.

Omejitve in slabosti LCA v zvezi z oceno KG

da se jim izognete

Združevanje LCA z drugimi metodami, ki se trenutno uporabljajo za modeliranje in količinsko opredelitev KG, je lahko odličen način za pridobitev večjega vpogleda v ugotavljanje morebitnih okoljskih kompromisov pri izboljšanju krožnosti in/ali kako učinkovito preiti iz linearnega v krožno gospodarstvo.

Razmišljanje o celotnem življenjskem ciklu in krožno gospodarstvo – LCA v praksi

Vir: Plastics Europe