Tema 1 Uvod v mladinsko podjetništvo

Mladi so prihodnost vsakega naroda in jutrišnji dediči zemlje. (Juneja, n.d.)

Ta trditev ne bi mogla biti bolj resnična. Dejstvo je, da zdrava in aktivna mladina določa splošni razvoj in napredek okrožja. Na svetovni ravni se premikamo v “tehnološko dobo”. S tehnologijo je bil omogočen napredek na vseh področjih in v vseh družbah. Hkrati je globalizacija povezala države in ustvarila celoten svetovni trg.

Napredek in izzivi so tesno povezani. Večina držav na svetu se danes sooča s skupnim izzivom: brezposelnostjo mladih. Trenutno število mladih je ocenjeno na 1,5 milijarde, od tega jih je 620 milijonov zaposljivih, devetdeset odstotkov te populacije pa živi v državah v razvoju. Povečanje splošne stopnje brezposelnosti je zaskrbljujoče, vendar se zdi, da je med brezposelnimi brezposelnost mladih še bolj zaskrbljujoča.

Vlade se osredotočajo na iskanje okvirjev in strategij za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje stopnje zaposlenosti. V nekaterih državah je “podjetništvo mladih prepoznano kot obetavna alternativa, ki jo dejavno spodbujajo različne agencije“. Če se podjetništvo mladih aktivno spodbuja, “lahko pomaga ohranjati rastoča gospodarstva, vključuje mlade v delovno silo in vodi k splošnemu razvoju družbe“.  Poleg tega vpliva na socialni, kulturni in gospodarski napredek družbe. Oblikovanje okolja, ki ustvarjalno spodbuja in zagotavlja priložnosti za podjetništvo, zahteva večstransko izvajanje strategij in sodelovanje na vseh ravneh, vključno z vlado, industrijo, političnim, socialnim in izobraževalnim sektorjem.

(Juneja, n.d.)