Tema 1 Uvod v zeleno podjetništvo

Podjetništvo je bilo že prej prepoznano kot aktivno omrežje, ki lahko pripomore k okrevanju trajnostne družbe (Rahman et al., 2014). Poudarek na razumevanju okoljevarstva in tudi na trajnostnih poslovnih dejavnostih je pokazal, da je zelena usmeritev lahko koristna, ne le v zvezi s poslovnimi rezultati, temveč tudi v zvezi s svetovnimi naravnimi dobrinami ali viri.

Zlasti zeleno podjetništvo predstavlja ustreznejše nagnjenje k razvojni perspektivi. Kljub temu je pregled literature pokazal, da je zelena usmeritev večinoma na področju raziskovalnih raziskav (Pachaly, 2012). Trajnostno rast in zeleno gospodarstvo je mogoče preprosto doseči z gojenjem ustreznega temeljnega premika v miselnosti ljudi in tudi v odnosu družbe do nerazumljivih nihanj, ki so na poti pri vzpostavljanju zelenih praks, predvsem v podjetjih.

Po mnenju Szamosija (2006) je osredotočanje na mlajšo generacijo premišljen poskus spodbujanja trajnostnih prihodnjih podjetij. Mlajša generacija je s tem, ko je nepopolno dvakrat večja od podjetja (Hewlett, Sherbin in Sumberg, 2009), postala polnopravna po vsem svetu in prinaša številne kompleksne, dinamične in inovativne učinke. Poleg tega priznava, da morajo s svojim delom vračati družbi. Na ta način se je podjetniški duh bolj kot med preostalo sedanjo generacijo umestil med mlade (Szamosi, 2006).

V prihodnosti se med mladimi po svetu pojavlja nova vrsta podjetnikov, zato je raziskovanje njihove naklonjenosti zelenemu podjetništvu primerno.

Kaj je zeleno podjetništvo?

Zeleno podjetništvo je aktivno iskanje družbenih in okoljskih potreb in izzivov ter ustvarjanje jasnih in izvirnih poslovnih konceptov, ki jih bodo reševali. Ti koncepti so povezani z visoko stopnjo tveganja, kar koristi okolju, hkrati pa pomaga pri ohranjanju finančne trajnosti.

Z drugimi besedami, zeleno podjetništvo se nanaša na podjetja in organizacije, ki razvijajo izdelke ali storitve, ki se uporabljajo povsod in lahko varujejo okolje. Hkrati morajo zagotoviti, da rešitve ne bodo imele škodljivih finančnih posledic za podjetje.

Zeleni podjetnik

Podjetje ne more uporabiti tehnike za razvoj trajnostnega vira energije, če to povzroči njegovo finančno nestabilnost.

Poleg zelenega podjetništva moramo opredeliti tudi idejo in vlogo zelenega podjetnika, osebe, ki vodi podjetje iz ozadja.

Zeleni podjetnik je oseba, ki ustanovi podjetje, ki je zeleno po svoji zasnovi, in zagotovi, da so vsi postopki in izdelki, ki izhajajo iz tega podjetja, zeleni od trenutka ustanovitve.

Podpora zelenemu podjetništvu

Da bi bil koncept “zelenega podjetništva” učinkovit, morajo podjetja začeti uporabljati nov model, ki jim bo omogočil, da bodo podpirala zelena podjetja in sama postala zelena. Pri starejših podjetjih, ki so že uveljavila določen način delovanja, bo to morda trajalo dlje.

Treba bo spremeniti temelje, za kar pa večina podjetij preprosto nima dovolj sredstev. Toda tudi če govorimo o povsem novem podjetju, je financiranje še vedno ključnega pomena.

Evropski lastniki zelenih podjetij bodo dobili pomoč, ki jo potrebujejo danes in v prihodnjih letih. Evropska unija vprašanje trajnosti in uporabe okolju prijaznih rešitev za izzive jemlje zelo resno.

S pobudami, kot je evropski zeleni posel, je opaziti povečanje financiranja pobud, ki podpirajo okolju prijazno ravnanje. To je privedlo do številnih “naložb, ki bodo pomagale tako pri gradnji novih zelenih podjetij kot tudi pri reformi sedanjih politik za stara podjetja”.