Tema 2 Akcijski načrt EU za krožno gospodarstv

Aktualno: Zaradi hitrega premika Evropske unije s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050 v okviru zelenega dogovora je Evropska komisija marca 2022 predlagala prve ukrepe za pospešitev prehoda v krožno gospodarstvo, kot so predstavljeni v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Predlogi EK vključujejo nastajajoče trajnostne izdelke, opolnomočenje potrošnikov za zeleni prehod in oceno uredbe o gradbenih proizvodih skupaj s strategijo o trajnostnem tekstilu (2).

Kratka zgodovina: Cilj akcijskega načrta (2015) je bil spodbuditi prehod Evrope na krožno gospodarstvo, da bi povečali globalno konkurenčnost, spodbudili trajnostno gospodarsko rast in ustvarili nova delovna mesta. Evropska komisija je marca 2019 v poročilu o izvajanju akcijskega načrta za krožno gospodarstvo (Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan) poročala o uresničevanju in napredku ključnih pobud iz akcijskega načrta iz leta 2015. Tri leta po sprejetju je akcijski načrt za krožno gospodarstvo v celoti dokončan. Njegovih 54 ukrepov je bilo izvedenih, čeprav se delo v zvezi z nekaterimi od njih nadaljuje tudi po letu 2019.

Končno: Evropski parlament je v resoluciji, sprejeti leta 2021, pozval k strožjim pravilom o recikliranju in zavezujočim ciljem do leta 2030 glede uporabe in porabe materialov.

Videoposnetek: Krožno gospodarstvo… to je pot naprej

Trendi in inovacije v krožnem gospodarstvu so pogosto opredeljeni kot gospodarski sistem, ki linearni model gospodarstva nadomešča s krožnim. Krožni model prav tako razvija in izvaja politike, ki krepijo “zmanjšanje, ponovno uporabo in recikliranje” – 3R modela krožnega gospodarstva (KG):

V zadnjih letih je koncept krožnega gospodarstva deležen vse večje pozornosti, tako v svetu znanosti kot v svetu oblikovanja politik. Koncept 3R je postal običajen v številnih nacionalnih predpisih o odpadkih po vsem svetu. KG se znanstveno in praktično razvija, zato se v konceptualni okvir vključujejo novi R-ji, najprej 6R, zdaj 9R, razvijajo pa se konceptualni in praktični okvirji.

R1 – Zmanjšanje

R2 – Ponovna prodaja, ponovna uporaba

R3 – Popravilo

R4 – Prenova

R5 – Ponovna izdelava

R6 – Ponovna namembnost

R7 – Recikliranje materialov

R8 – Obnovitev energije

R9 – Ponovno izkopavanje

Videoposnetek: Približevanje krožnemu gospodarstvu

Vir: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/51787938-en/index.html?itemId=/content/component/51787938-en