Tema 2 Evropski zeleni dogovor – Pripravljeni na 55

Evropska komisija je sprejela vrsto predlogov, s katerimi naj bi podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU omogočile zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990.

Cilji “Fit for 55”

Da bi do leta 2030 dosegli 55-odstotni delež emisij toplogrednih plinov, je Evropska komisija oblikovala cilje in kazalnike:

  • stopnjo recikliranja komunalnih odpadkov je treba do leta 2030 povečati na 65 %;
  • do leta 2030 e treba povečati stopnjo recikliranja odpadne embalaže na 75 %;
  • stalno moramo izboljševati zakonodajo EU o odpadkih, pri čemer je treba ohraniti hierarhijo odpadkov v EU, tj. prednostni vrstni red z najboljšim vplivom na okolje, začenši s preventivo in pripravo na ponovno uporabo ter recikliranjem in energetsko predelavo;
  • ustvarimo minimalne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca, ki nagrajuje proizvajalce, ki dajejo na trg okolju prijazne izdelke ter spodbujajo predelavo in recikliranje izrabljenih izdelkov.