Tema 2 Koncept in pomen podjetniškega izobraževanja

Konkurenčnost države se ne začne v tovarni ali inženirskem laboratoriju. Začne se v učilnici.”

Henry Ford

Jones in English (2004) podjetniško izobraževanje opredeljujeta kot “proces, ki posameznikom zagotavlja sposobnost prepoznavanja poslovnih priložnosti ter vpogled, samozavest, znanje in spretnosti za njihovo izkoriščanje” (Jones in English, 2004, str. 2 ).

Podjetniško izobraževanje na osnovni ravni bo ključno gonilo pri krepitvi vloge mladih. Namen podjetniškega izobraževanja je opremiti mlade s funkcionalnim znanjem in spretnostmi, da bi se oblikovali njihov značaj, odnos in vizija. Ima ključno vlogo pri razvoju ekosistema, ki spodbuja inovacije (Evropska unija, 2006). QAA (2012) opozarja na njegov pomen za zagotavljanje osnove za inovacije in ustvarjanje sistema vrednot ter razvijanje podjetniške kulture, ki spodbuja ustvarjanje bogastva in daje dodaten zagon inovacijam.

Po mnenju različnih raziskovalcev (Shane &venkataraman,2000;NKC,2008;Timmons,1989) je podjetniško izobraževanje preučevanje virov priložnosti in procesa odkrivanja (Shane &venkataraman,2000;NKC,2008;Timmons,1989), pri katerem posameznik poskuša razviti sposobnost ustvarjalnosti, prevzemanja tveganja in uresničiti svoje ideje. Nekateri raziskovalci so poudarili, da je podjetniško izobraževanje usposabljanje za negotovo prihodnost (Kratko, 1997), ki zagotavlja zmožnosti ustvarjanja tveganj (Kirby, 2004; Garavan in O’Cinneide, 1994). Vendar se zdi, da je spodbujanje podjetniškega odnosa, spretnosti in vodstvenih lastnosti najpomembnejši poudarek več raziskovalcev.

(Manish, 2015)