Tema 2 Krožno gospodarstvo in cilji trajnostnega razvoja

Krožno gospodarstvo je tudi način uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDG).

Zlasti tesna je povezava s 6. ciljem trajnostnega razvoja (čista voda), 7. ciljem trajnostnega razvoja (dostopna in čista energija), 8. ciljem trajnostnega razvoja (delo in gospodarska rast), 12. ciljem trajnostnega razvoja (odgovorna potrošnja in proizvodnja) in 15. ciljem trajnostnega razvoja (življenje na zemlji).

Vidiki krožnega gospodarstva, kot so recikliranje gospodinjskih odpadkov, e-odpadkov in odpadne vode, zagotavljajo “nabor orodij” za izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja (Schroeder, Anggraeni in Weber, 2018).