Tema 2 Magični trikotnik: LCT, LCA in KG

Najboljši način za začetek postopka uvajanja krožnega gospodarstva je, da začnete s sistemsko miselnostjo in pristopom razmišljanja o življenjskem ciklu.

  • Orodje za razmišljanje, ki temelji na znanju, pridobljenem z znanstvenimi raziskavami LCA.
  • Ne zahteva strokovnjaka s poglobljenim znanjem znanosti – zadostuje že osnovno razumevanje – je orodje za razmišljanje in podporo odločanju, ki razširi perspektivo enodimenzionalnega pogleda (kot so odpadki, materiali ali prevoz) na celotno življenjsko dobo izdelka, vse do pridobivanja surovin in vse do prihodnosti morebitnih realnosti ob koncu življenjske dobe.
  • Pomaga razvijati in pospeševati sistemsko miselnost za reševanje kompleksnih problemov in prehod na krožno gospodarstvo.

“To je kot čarobna miselnost, ki proizvajalca spodbudi k razmišljanju o vzrokih in vplivih, posledicah in možnostih, še preden se kar koli zgodi, tako da sprejete odločitve na koncu omogočijo čim večje okoljske koristi ustvarjenega.”

“Da bi usvojili nova orodja razmišljanja, morate želeti odkriti skriti svet tega, kako so stvari narejene.”

Leyla Acaroglu (5. marec 2018). Vodnik po razmišljanju o življenjskem ciklu. Disruptive Design. Pridobljeno 3. junija 2022.

Slika: Clker-Free-Vector-Images iz Pixabay