Tema 2 Od novih surovin do ohranjanja vrednosti

Krožni in linearni sistem se med seboj razlikujeta po načinu ustvarjanja ali ohranjanja vrednosti.

V linearnem gospodarstvu se tradicionalno uporablja načrt “vzemi, naredi, odstrani” po korakih.

To pomeni, da se surovine zbirajo, nato se predelajo v izdelke, ki se uporabljajo, dokler se nazadnje ne zavržejo kot odpadki.

Vrednost se v tem gospodarskem sistemu ustvarja s proizvodnjo in prodajo čim večjega števila izdelkov.

Velika ponovna uporaba surovin v krožnem gospodarstvu (PBL, 2019a).