Tema 2 Ustvarjanje in reševanje spretnosti

Te spretnosti posameznikom omogočajo ustvarjalno reševanje problemov. Razdelimo jih lahko v tri podskupine: načrtovanje, organiziranje, izvajanje in upravljanje, mišljenje višjega reda ter ‘ustvarjalnost in inovativnost.” (YBI, 2018, str. 17).

Danes: Načrtovanje, organiziranje, izvajanje in upravljanje

Jutri

Prilagodljivo načrtovanje in upravljanje

V hitro spreminjajočem se svetu, preplavljenem z informacijami, morajo podjetniki razviti sposobnost, da obdelajo in osmislijo obilico podatkov, izkoristijo nova dejstva za strateško jasno delovanje in hitro prilagodijo poslovne načrte novim okoliščinam.

Upravljanje časa

Ker so spremembe vse hitrejše, zahteve po učinkovitosti in kakovosti pa vse večje, morajo mladi podjetniki še naprej razvijati občutek nujnosti in sposobnost upravljanja časa, zlasti ob upoštevanju konkurenčnih prednostnih nalog na spletu in zunaj njega.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.

Danes: Miselne spretnosti višjega reda

Jutri

Sistemsko razmišljanje

Medtem ko tradicionalna analiza razčlenjuje strukture na posamezne elemente, je sistemsko razmišljanje celovit proces, v katerem se celotna struktura obravnava v povezavi z večjimi strukturami. Dejavniki, ki jih morajo mladi podjetniki upoštevati pri sistemskem razmišljanju, vključujejo globalne vplive, kolektivno inteligenco in okoljska vprašanja.

Kompleksno reševanje problemov

Naš razvijajoči se svet pomeni, da se bodo mladi podjetniki soočali z izzivi, ki jih sestavlja več delov, z veliko različnimi možnimi pristopi, viri, sodelavci in rezultati. Spretnosti kompleksnega reševanja problemov so razvite sposobnosti, ki se uporabljajo za reševanje novih, slabo opredeljenih problemov v resničnem svetu ob upoštevanju teh dejavnikov.

Sooblikovanje

Sooblikovanje je sposobnost ustvarjanja rešitev, izdelkov in storitev skupaj z drugimi. Vključuje zmožnost sodelovanja med inoviranjem. Vključuje lahko razmišljanje, ki temelji na oblikovanju, in pogosto zahteva domišljijo, radovednost in pogum.

Soustvarjalnost in inovacije

Soustvarjanje pomeni vključevanje končnih uporabnikov v razvoj zamisli, izdelkov ali storitev, pogosto z uporabo družabnih medijev, spletnih skupnosti, delavnic, diskusijskih skupin in/ali poglobljenih intervjujev. Sposobnost učinkovitega soustvarjanja lahko mladim podjetnikom zagotovi konkurenčno prednost na trgu.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.