Tema 2 Znanja in spretnosti za prihodnost

Mladi podjetniki morajo nenehno razvijati in izpopolnjevati svoje sposobnosti, da se lahko soočijo z novimi priložnostmi in izzivi. Vedno bolj se priznava, da ta znanja in spretnosti ne vključujejo le “trdih” poslovnih in sektorskih tehničnih znanj, temveč tudi “mehka” znanja in spretnosti.

Kaj so mehke veščine?

Skupek kompetenc, vedenj, odnosov, osebnih lastnosti, motivov in miselnih procesov, ki mladim omogočajo dobro delovanje in doseganje ciljev, dobro sodelovanje z drugimi in učinkovito krmarjenje v okolju” (YBI, 2018, str. 11).

Mehke veščine so medosebne veščine, kot so oblikovanje ekipe, upravljanje časa, delegiranje, reševanje konfliktov in obvladovanje stresa. Opredelitev se je sčasoma razširila in vključuje tudi odpornost, radovednost, prevzemanje tveganj, prilagodljivost in ustvarjalnost ali inovativnost. V nasprotju s tehničnim znanjem in spretnostmi so mehke spretnosti pogosto bolj stvar odnosa in vedenja.

Mehke veščine so zelo povezane s poslovno uspešnostjo in lahko mladim zelo koristijo.

(YBI, 2018)

Organizacija Young Business International (2018) je po obsežnih raziskavah razvila okvir, v katerem so opisane mehke veščine, ki jih mladi podjetniki potrebujejo za uspeh zdaj in v prihodnosti. Opredeljene so bile štiri glavne kategorije spretnosti:

(YBI,2018)