Tema 3 Globalizirani izzivi

Razvoj okolju prijaznih rešitev lahko vpliva na več vidikov izdelka, vključno z osnovnim izboljšanjem izdelka, pa tudi s preoblikovanjem izdelka, ustvarjanjem novih funkcij ali celo inovacijami sistema.

V današnjem globaliziranem gospodarstvu so okoljska vprašanja predvsem posledica prevelike porabe virov in v manjši meri selitve proizvodnje v države z nizkimi plačami in nižjimi okoljskimi in socialnimi standardi (npr. tekstilna industrija v Bangladešu).

Da bi zmanjšali takšne negativne vplive na okolje, je “ocena življenjskega cikla” (LCA), standardizirana v seriji ISO 14040 (2006), verjetno najbolj znana in morda tudi najbolj podrobna glede vplivov na okolje, povezanih z izdelkom, postopkom ali storitvijo.

Manzini6 je predstavil konceptvečlokalne družbekot mreže “lokalnih sistemov”. To pomeni, da večlokalna družba proizvaja in porablja lokalno, “pri čemer najbolje izkorišča vse, kar je lokalno na voljo”, vendar vzporedno izmenjuje z drugimi območji “vse, česar ni mogoče proizvesti lokalno”.

S tega vidika je bil razvit socialni LCA (sLCA), katerega cilj je oceniti socialne vplive izdelkov v njihovem življenjskem ciklu.

Vir: https://unsplash.com/photos/bs2Ba7t69mM

Z lokalnim ustvarjanjem vrednosti (LCV) nadgrajujemo razmišljanje o življenjskem ciklu. To pomeni, da je treba v procesih oblikovanja upoštevati lokalno delovno silo, trajnostne lokalne vire ali prilagoditev novega izdelka ali storitve lokalnim strankam.

S skrajšanjem dobavne verige ponujamo dodano vrednost tudi potrošnikom. Izbira trajnostnih potrošnikov pa je zelo pozitivno zunanje gonilo za podjetja, ki se trudijo za načrtovanje za okolje, splošno trajnost in preglednost svojega poslovanja.

Na primer, po raziskavi Eurobarometra (2020) več kot tri četrtine (78 %) vprašanih meni, da okoljska vprašanja neposredno vplivajo na njihovo vsakdanje življenje in zdravje. Več kot osem od desetih državljanov je zaskrbljenih zaradi vpliva kemikalij, ki so prisotne v vsakdanjih izdelkih.

Poleg tega Komisija poziva podjetja, da se prostovoljno zavežejo k podpori trajnostne potrošnje, ki presega zakonske zahteve. Pilotni projekt se je začel januarja 2021, več podjetij (tudi malih) pa je obljubo že sprejelo8 , pri čemer so se zavezala, da bodo izvajala prvo spodnjo točko in vsaj eno od naslednjih:

  • ugotoviti svoj ogljični odtis in ga zmanjšati z določitvijo merljivih ciljev.
  • ugotoviti svoj okoljski odtis in ga zmanjšati (npr. s podeljevanjem znaka EU za okolje svojim izdelkom ali z večjo prepoznavnostjo izdelkov z znakom EU za okolje).
  • povečatikrožnostsvojih dejavnosti (npr. z uporabo več recikliranega materiala ali materiala iz trajnostnih virov, ustvarjanja manj odpadkov, zmanjšanja porabe energije v proizvodnih procesih).
  • spoštovati družbene trajnosti v dobavni verigi podjetja.
Vir: https://unsplash.com/photos/_AdUs32i0jc