Tema 3 Naloge

Skupinske naloge za skupno razpravo

  • V kolikšni meri upoštevate načela krožnega gospodarstva v zasebnem življenju?
  • Kako bi lahko podprli razvoj krožnega gospodarstva v gospodinjstvih, gospodarski proizvodnji in urbanih območjih?
  • Kateri so izdelki/materiali, ki jih v gospodinjstvih in mestih največkrat zavržemo?
  • Kako vidite ozaveščenost javnosti v smislu sledenja krožnemu gospodarstvu?

Preverjanje podatkov države