Tema 3 Spretnosti upravljanja informacij, priložnosti in tveganj

Te spretnosti posameznikom omogočajo prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti. Razdelimo jih lahko v tri podskupine: iskanje, prepoznavanje in ocenjevanje priložnosti, iskanje in upravljanje informacij ter obvladovanje dvoumnosti, negotovosti in tveganja…” (YBI, 2018, str. 18).

Danes: Iskanje priložnosti, priznavanje in ocenjevanje

Jutri

Ustvarjanje in upravljanje spletnega ugleda

To je tesno povezano z delom z omrežji, množicami in gibanji. Upravljanje spletnega ugleda vključuje ustvarjanje digitalne prisotnosti, vzgajanje sledilcev in nenehno zagotavljanje dragocenih vsebin zanje, pri tem pa prepoznavanje priložnosti na poti. Mladi podjetniki se morajo zavedati "družbenega bontona" pri komuniciranju s svojimi omrežji.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.

Danes: Iskanje in upravljanje informacij

Jutri

Kompleksno upravljanje informacij

Mladi podjetniki bodo morali dostopati do zapletenih informacijskih sistemov in oblikovati smiselne poizvedbe, da bodo lahko sprejemali utemeljene poslovne odločitve, interpretirali odgovore, izluščili ustrezna dejstva, da bi pridobili vpogled, in delili ugotovitve s svojo ekipo, strankami in drugimi zainteresiranimi stranmi. Vse te kompetence skupaj predstavljajo kompleksne spretnosti upravljanja informacij.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.

Danes: obvladovanje dvoumnosti, negotovosti in tveganja

Jutri

Upravljanje dobrega počutja

Na sodobnem delovnem mestu je vse večji poudarek na skrbi zase. Podjetniki morajo sprejeti in spodbujati zdrave navade ter izvajati osebne in skupne tehnike obvladovanja stresa, da se lahko spopadajo s pritiskom dela.

Spretnosti obvladovanja VUCA

VUCA pomeni nestanovitnost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost. Spoprijemanje s temi izzivi in sposobnost prevzemanja premišljenih tveganj sta za mlade podjetnike ključnega pomena. Sposobnosti obvladovanja VUCA temeljijo na optimizmu, odločnosti, odpornosti na stres in prilagodljivosti.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.