Tema 3 Zakaj je zeleno gospodarstvo pomembno?

Politike zelene rasti so sestavni del strukturnih reform, ki so potrebne za spodbujanje močne, bolj trajnostne in vključujoče rasti. Z njimi je mogoče sprožiti nove gonilne sile rasti, in sicer z naslednjimi ukrepi:

  1. Povečanje produktivnosti z ustvarjanjem spodbud za večjo učinkovitost pri uporabi naravnih virov, zmanjševanjem količine odpadkov in porabe energije, sproščanjem priložnosti za inovacije in ustvarjanje vrednosti ter dodeljevanjem virov za uporabo z najvišjo vrednostjo.
  2. Povečanje zaupanja vlagateljev z večjo predvidljivostjo ravnanja vlad pri reševanju pomembnih okoljskih vprašanj.
  3. Odpiranje novih trgov s spodbujanjem povpraševanja po zelenem blagu, storitvah in tehnologijah.
  4. Prispevanje k fiskalni konsolidaciji z mobilizacijo prihodkov z zelenimi davki in odpravo okolju škodljivih subvencij. Ti ukrepi lahko tudi pomagajo ustvariti ali sprostiti sredstva za programe boja proti revščini na področjih, kot sta oskrba z vodo in sanitarije, ali druge naložbe v korist revnih.
  5. Zmanjševanje tveganja negativnih šokov za rast zaradi „ozkih grl“ v virih ter škodljivih in potencialno nepopravljivih vplivov na okolje.

Oglejte si videoposnetek OECD o tem, zakaj moramo razvijati zelena gospodarstva.