Tema 3 Značilnosti podjetniškega izobraževanja

Podjetniško izobraževanje se v osnovi osredotoča na ustvarjanje podjetniške kulture. Potencialnim podjetnikom pomaga pri prepoznavanju in iskanju priložnosti. Ni omejeno na spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, inovativnih podvigov in novih delovnih mest. Podjetništvo je kompetenca za vse, ki mladim pomaga, da postanejo ustvarjalni in samozavestni pri vsem, česar se lotijo. Po Manishu (2015) so osnovne značilnosti podjetniškega izobraževanja kot discipline, pridobljene s kritičnim pregledom del, povezanih z njim, avtorji opredelili takole :