Tema 4 Načini za razvoj vključujočega zelenega gospodarstva

Večja finančna dostopnost

Izboljšano upravljanje za spodbujanje trajnosti

Koristen trg

Razpoložljivost zelene infrastrukture

Izobraževanje in usposabljanje

Razpoložljivost zelene infrastrukture

Programi javnih del

Struktura politike

Infrastruktura

Izobraževanje in usposabljanje

Izboljšati je treba zbiranje in analizo podatkov

Usposobiti je treba delovno silo

Ozaveščati je treba javnost

Razširiti je treba stroške življenjskega cikla