Tema 4 Pet osnovnih različic analize LCA

LCA omogoča okoljsko analizo na različnih stopnjah življenjskega cikla izdelka. Celovita LCA zahteva zbiranje številnih podatkov in je dolgotrajen proces. Delni LCA se lahko osredotoči na izbrane faze življenjskega cikla, npr. embalažo, in omogoča pregled nad nekaterimi pomembnimi deli okoljskih vplivov izdelkov. V skladu s tem lahko razlikujemo pet osnovnih različic analize LCA:

  • Analiza od zibelke do groba zajema celoten linearni življenjski cikel proizvodnega sistema; ta koncept predpostavlja, da je proizvod izdelan, uporabljen in nato odstranjen.
  • Analiza od zibelke do zibelke zajema celoten krožni življenjski cikel proizvodnega sistema; je različica analize od zibelke do groba, pri kateri se faza odpadkov zamenja s postopkom recikliranja, ki omogoča ponovno uporabo za drug proizvod, kar pomeni, da se zanka v bistvu “zapre” (zaprta zanka – pri možnostih ponovne uporabe, recikliranja, predelave in ponovne izdelave).
  • Analiza od vrat do vrat, ki zajema izbrane faze življenjskega cikla proizvodnega sistema.
  • Analiza od zibelke do vrat, ki se osredotoča na izbrane faze življenjskega cikla proizvodnega sistema, z dodatkom okoljskih vplivov na začetku proizvodnega cikla [samo dokler ne zapusti “vrat” tovarne].
  • modeliranje od vstopa do izstopa, ki se osredotoča na izbrane faze življenjskega cikla proizvodnega sistema, z dodatkom okoljskih vplivov na nižjih stopnjah.

Vključitev faz življenjskega cikla je treba opredeliti glede na sistemsko mejo, ki se upošteva pri posamezni študiji.

Ocena življenjskega cikla – tipične faze in različice

Prilagojeno po: Numazawa, C. z Univerze v São Paulu. (2018). Analiza snovnih tokov in odtis CO2 pri lesu iz upravljanih brazilskih amazonskih deževnih gozdov. DOI: 10.13140/RG.2.2.11709.10728