Tema 4 Prednosti krožnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo prinaša številne koristi poslovnim sektorjem, proizvodnji in državljanom v naravi za doseganje bolj trajnostnega in konkurenčnega evropskega gospodarstva:

  • bolj inovativni in učinkoviti načini proizvodnje in potrošnje;
  • zaščita podjetij pred pomanjkanjem virov in nestanovitnimi cenami;
  • priložnosti za lokalna delovna mesta in socialno vključevanje;
  • optimizacija ravnanja z odpadki, ki spodbuja recikliranje in zmanjšuje odlaganje odpadkov;
  • varčevanje z energijo, saj manjše število proizvodnih procesov zahteva manj energije;
  • koristi za okolje v smislu podnebja in biotske raznovrstnosti ter onesnaženosti zraka, tal in vode.
Vir: https://unsplash.com/photos/KQQMHMFj0Ak